Live Κληρώσεις Kino
LIVE SCORES
Live Ιπποδρομίες

Αντικείμενο Παιχνιδιού

Το παιχνίδι ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ αφορά στην πρόβλεψη οκτώ (8) ποδοσφαιρικών αγώνων στους οποίους θα σημειωθεί ο μεγαλύτερος αθροιστικά αριθμός τερμάτων από ένα πλήθος τριάντα (30) αγώνων που δημοσιεύονται στο δελτίο και φέρουν αρίθμηση από 1 έως 30.
Κάθε διαγωνισμός του παιγνιδιού ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ περιλαμβάνει τριάντα (30) ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Ως αγώνας είναι δυνατόν να περιληφθεί στον διαγωνισμόΠΡΟΠΟΓΚΟΛ και κάθε ημίχρονο αγώνα εξομοιούμενο προς αυτοτελή αγώνα.

Ποιοι Κερδίζουν
Οι επιτυχίες για την πρόβλεψη των οκτώ (8) αγώνων, ανάλογα με τον αριθμό των σωστών προβλέψεων που περιλαμβάνουν, κατατάσσονται στις παρακάτω τρείς (3) κατηγορίες:
α) Στην πρώτη κατηγορία (Ι) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν και τους 8 αγώνες της νικήτριας στήλης.
β) Στην δεύτερη κατηγορία (ΙΙ) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν επτά (7) από τους οκτώ (8) αγώνες της νικήτριας στήλης.
γ) Στην τρίτη κατηγορία (ΙΙΙ) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν έξι (6) από τους οκτώ (8) αγώνες της νικήτριας στήλης.
Η νικήτρια στήλη σχηματίζεται από τους οκτώ (8) αγώνες στο αποτέλεσμα των οποίων έχει σημειωθεί ο μεγαλύτερος αθροιστικά αριθμός τερμάτων. Εάν στις τελευταίες θέσεις της νικήτριας στήλης υπάρχει ίσος συνολικός αριθμός τερμάτων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αγώνων, τότε για τη συμπλήρωσή της, προτιμούνται κατά σειρά εκείνοι οι αγώνες, στους οποίους η ομάδα που σημειώνεται δεύτερη στο δελτίο έχει επιτύχει το μεγαλύτερο αριθμό τερμάτων. Εάν και πάλι προκύψει ισοβαθμία, τότε προτιμούνται οι αγώνες εκείνοι, οι οποίοι προηγούνται στην αριθμητική σειρά του δελτίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ:

1. Για τη διαμόρφωση της νικήτριας στήλης τουΠΡΟΠΟΓΚΟΛ στο εξής θα λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα και όχι το σκορ ενδεχόμενης παράτασης.
2. Αναβολές Αγώνων: Αν η διεξαγωγή ενός ή περισσότερων αγώνων, που δεν πραγματοποιήθηκαν στην προκαθορισμένη ημέρα, προσδιοριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία δεν απέχει περισσότερο από μία (1) ημέρα από τον τελευταίο χρονικά διεξαγόμενο αγώνα του δελτίου, για το σχηματισμό της νικήτριας στήλης δε γίνεται κλήρωση αλλά λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα, που θα προκύψει από τη διεξαγωγή του. Η παραπάνω διάταξη έχει εφαρμογή μόνο όταν κατά τη στιγμή της αναβολής ή της διακοπής του αγώνα προσδιορίζεται και η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του είτε από τις κείμενες διατάξεις της προκήρυξης των διοργανώσεων (πρωτάθλημα, κύπελλο), είτε κατά τη λήψη της απόφασης αναβολής ή διακοπής του αγώνα. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής γνωστοποιείται στο κοινό από την ΟΠΑΠ Α.Ε., μαζί με την ανακοίνωση περί αναβολής ή διακοπής του αγώνα.

Διανομή Εισπράξεων & Κέρδη ανά Επιτυχία
Το συνολικό ποσό που διατίθεται ως κέρδος σε κάθε διαγωνισμό σε όλες τις κατηγορίες των επιτυχιών ορίζεται σε ποσοστό 45% επί των ακαθάριστων εισπράξεων μετά την αφαίρεση της αποζημίωσης των πρακτόρων (συνολικά διατίθενται το 39,60% των ακαθάριστων εισπράξεων) και κατανέμεται στις τρείς κατηγορίες ως ακολούθως:
α) Ποσοστό 40% διατίθεται για τις επιτυχίες της πρώτης κατηγορίας (Ι).
β) Ποσοστό 33% διατίθεται για τις επιτυχίες της δεύτερης κατηγορίας (ΙΙ).
γ) Ποσοστό 27% διατίθεται για τις επιτυχίες της τρίτης κατηγορίας (ΙΙΙ).
Σε περίπτωση που το ποσό που αντιστοιχεί ως κέρδος, σε μία επιτυχία των παραπάνω κατηγοριών, είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσό ανώτερης κατηγορίας επιτυχιών, τα συνολικά διανεμόμενα ποσά στις δύο αυτές κατηγορίες αθροίζονται και διανέμονται εξίσου μεταξύ όλων των επιτυχιών και των δύο κατηγοριών.

ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Όταν δεν υπάρχουν νικητές σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες επιτυχιών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή δε μοιράζεται, αλλά μεταφέρεται στον επόμενο διαγωνισμό και προστίθεται στο ποσό που μοιράζει η συγκεκριμένη κατηγορία επιτυχιών (ΤΖΑΚ ΠΟΤ).

Πόσο Κοστίζει
0,25 € ανά στήλη, που αντιστοιχεί σε επιλογή οκτώ (8) αγώνων. Η ελάχιστη συμμετοχή ορίζεται σε μια (1) στήλη ανά δελτίο.

Που Παίζεται
Αποκλειστικά στα πρακτορεία της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

Λήξη Συμμετοχής
Μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη έναρξη του πρώτου χρονικά αγώνα του διαγωνισμού.

Διαγωνισμοί
Διεξάγεται ένας (1) διαγωνισμός ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ κάθε εβδομάδα.
Η νικήτρια στήλη και τα αποτελέσματα της διαλογής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας. Επίσης μεταδίδονται από το Ραδιοφωνικό Σταθμό (ΕΡΑ ΣΠΟΡ) και από τον αριθμό τηλεφώνου 14944 (ΟΤΕ).

Πληρωμή Κερδών
•Τα κέρδη καταβάλλονται στον κομιστή του αποδεικτικού συμμετοχής που κερδίζει. Σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικού συμμετοχής αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους ή άλλης αποζημίωσης.
•Η πληρωμή των κερδών γίνεται από τα εξουσιοδοτημένα από την ΟΠΑΠ ΑΕ σημεία πώλησης ή από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες με διαδικασία που ορίζεται κάθε φορά από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείται άμεσα από την ΟΠΑΠ ΑΕ ο αναλογών φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
•Μετά την πάροδο τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης παύει η αξίωση είσπραξης οποιουδήποτε κέρδους.
•Αποδεικτικό συμμετοχής που έχει καταστραφεί ή έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία του ή όταν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτησή τους από το Κ.Μ.Σ., ουδεμία ισχύ έχει και αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους και κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Η ΟΠΑΠ ΑΕ χορηγεί βεβαίωση εισπραχθέντος κέρδους κατόπιν σχετικής αίτησης.

Νομικό Πλαίσιο

Συμπλήρωση Δελτίου
Στο δελτίο μπορούν να συμπληρωθούν (με τον τρόπο που ισχύει σήμερα ή περιγράφεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο):
- Απλές Στήλες
- Πλήρη Συστήματα (Συστήματα Πλήρους Ανάπτυξης)
- Τυποποιημένα Συστήματα (Συστήματα Μειωμένης Ανάπτυξης)
- Συστήματα Συνδυασμών
- Πλήθος συνεχόμενων αριθμών ΠΡΟΤΟ