Live Κληρώσεις Kino
LIVE SCORES
Live Ιπποδρομίες

Αντικείμενο Παιχνιδιού
Είναι ένα παιχνίδι τύχης (Αριθμολαχείο) που αφορά στην ακριβή και κατά σειρά πρόβλεψη των ψηφίων ενός επταψήφιου αριθμού από το 0.000.000 έως το 9.999.999 ο οποίος προκύπτει μετά από κλήρωση. Ο συμμετέχων έχει τη δυνατότητα είτε να σχηματίσει επταψήφιους αριθμούς της επιλογής του, είτε να αποδεχθεί τυχαίους αριθμούς που παράγει η τερματική μηχανή του πρακτορείου. Παίζεται με απλές στήλες, συνεχόμενους ή τυχαίους αριθμούς.

Ποιοι Κερδίζουν
Υπάρχουν έξι (6) κατηγορίες επιτυχιών. Κάθε συμμετέχων επταψήφιος αριθμός που φέρει επιτυχία κατατάσσεται σε μία μόνο κατηγορία ανάλογα με το πλήθος των ψηφίων του αριθμού που περιλαμβάνει, τα οποία ταυτίζονται (συμφωνούν) απόλυτα και κατά σειρά και κατά θέση με τα ψηφία του αριθμού που έχει κληρωθεί:
α) Στην πρώτη κατηγορία (Ι) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους ταυτίζονται απόλυτα και κατά σειρά με τα ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
β) Στη δεύτερη κατηγορία (ΙI) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα έξι (6) πρώτα ή τα έξι (6) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
γ) Στην τρίτη κατηγορία (IIΙ) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα πέντε (5) πρώτα ή τα πέντε (5) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
δ) Στην τέταρτη κατηγορία (ΙV) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα τέσσερα (4) πρώτα ή τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
ε) Στην πέμπτη κατηγορία (V) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα τρία (3) πρώτα ή τα τρία (3) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
στ) Στην έκτη κατηγορία (VΙ) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα δύο (2) πρώτα ή τα δύο (2) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.

Διανομή Εισπράξεων & Κέρδη ανά Επιτυχία
Το συνολικό ποσό που διατίθεται ως κέρδος στις επιτυχίες της πρώτης κατηγορίας επιτυχιών ανέρχεται σε 9,5% επί των ακαθάριστων εισπράξεων κάθε κλήρωσης και κατανέμεται ισόποσα στις επιτυχίες της κατηγορίας αυτής.
Τα ποσά που διατίθενται ως κέρδος σε κάθε επιτυχία των υπόλοιπων πέντε (5) κατηγοριών είναι προκαθορισμένα ως ακολούθως:
α) Σε κάθε επιτυχία της δεύτερης κατηγορίας (ΙΙ) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (€ 25.000) ευρώ
β) Σε κάθε επιτυχία της τρίτης κατηγορίας (III) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (€ 2.500) ευρώ.
γ) Σε κάθε επιτυχία της τέταρτης κατηγορίας (ΙV) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των διακοσίων πενήντα (€ 250) ευρώ.
δ) Σε κάθε επιτυχία της πέμπτης κατηγορίας (V) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των είκοσι πέντε (€ 25) ευρώ.
ε) Σε κάθε επιτυχία της έκτης κατηγορίας (VΙ) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των δύο (€ 2) ευρώ.

ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Όταν δεν υπάρχουν νικητές στην πρώτη κατηγορία επιτυχιών (I), τότε το ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή δε μοιράζεται, αλλά μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση και προστίθεται στο ποσό που μοιράζει η ίδια κατηγορία (ΤΖΑΚ-ΠΟΤ).

Πόσο Κοστίζει
0,50 € ανά στήλη, που αντιστοιχεί σε έναν επταψήφιο αριθμό για μία κλήρωση. Η ελάχιστη συμμετοχή ορίζεται σε μια (1) στήλη ανά δελτίο.

Που Παίζεται
Αποκλειστικά στα πρακτορεία της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

Λήξη Συμμετοχής
Περίπου μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα κλήρωσης.

Κληρώσεις
Η κλήρωση του ΠΡΟΤΟ διεξάγεται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακήστις 22:00 το βράδυ περίπου.Οι κληρώσεις μεταδίδονται ζωντανά για το κοινό αποκλειστικά μέσω του καναλιού του ΟΠΑΠ στο YouTube, το tzoker.gr και την εφαρμογή ΤΖΟΚΕΡ. 

Συμμετοχή στο παιχνίδι ΠΡΟΤΟ μέσω δελτίων άλλων Παιχνιδιών

Στο κάτω μέρος των δελτίων ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ υπάρχει περιοχή που επιτρέπει τη συμμετοχή στο ΠΡΟΤΟ. Οι επιλογές στην περιοχή  αυτή λειτουργούν αθροιστικά. Μπορείς να παίξεις έως και 1936 συνεχόμενους αριθμούς ΠΡΟΤΟ. Εάν π.χ. σε ένα δελτίο ΤΖΟΚΕΡ σημειώσουμε στην περιοχή του ΠΡΟΤΟ τους αριθμούς 5, 20 και 500, τότε θα συμμετέχει και στο ΠΡΟΤΟ με 525 συνεχόμενους αριθμούς, οι οποίοι θα ξεκινούν από τον τυχαίο αρχικό αριθμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση συμμετοχής στο παιχνίδι ΠΡΟΤΟ μέσω των δελτίων ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ,  παράγονται δύο (2) ξεχωριστά ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,  ένα για κάθε παιχνίδι.

Πληρωμή Κερδών
•Τα κέρδη καταβάλλονται στον κομιστή του αποδεικτικού συμμετοχής που κερδίζει. Σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικού συμμετοχής αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους ή άλλης αποζημίωσης.
•Η πληρωμή των κερδών γίνεται από τα εξουσιοδοτημένα από την ΟΠΑΠ ΑΕ σημεία πώλησης ή από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες με διαδικασία που ορίζεται κάθε φορά από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείται άμεσα από την ΟΠΑΠ ΑΕ ο αναλογών φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
•Μετά την πάροδο τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης παύει η αξίωση είσπραξης οποιουδήποτε κέρδους.
•Αποδεικτικό συμμετοχής που έχει καταστραφεί ή έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία του ή όταν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτησή τους από το Κ.Μ.Σ., ουδεμία ισχύ έχει και αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους και κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Η ΟΠΑΠ ΑΕ χορηγεί βεβαίωση εισπραχθέντος κέρδους κατόπιν σχετικής αίτησης.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για βεβαίωση κέρδους είναι πλέον ηλεκτρονική, μέσω του ιστότοπου winningscertificates.opap.gr

Έντυπο Υλικό
Οδηγός παίκτη ΠΡΟΤΟ

Συμπλήρωση Δελτίου
Στο δελτίο μπορούν να συμπληρωθούν με τον τρόπο που ισχύει σήμερα ή περιγράφεται στο ενημερωτικό   φυλλάδιο:
- Απλές Στήλες
- Συνεχόμενους Αριθμούς
- Τυχαίους Αριθμούς (Μη Συνεχόμενους)
- Τυχαία Επιλογή
- Συνεχόμενες / Μελλοντικές κληρώσεις

Εύρεση επιτυχιών δελτίου
Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης του ΠΡΟΤΟ, συγκρίνεις τη νικήτρια στήλη με τις προβλέψεις στο για να ελέγξεις αν το δελτίο σου κερδίζει. Για ευκολία, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα ειδικά Τερματικά Ελέγχου Αποδείξεων που υπάρχουν σε κάθε πρακτορείο ή να απευθυνθείς στον Πράκτορα. Ο έλεγχος μπορεί επίσης να γίνει από την ιστοσελίδα μας, από την επιλογή «Εύρεση Επιτυχιών»καθώς και από την εφαρμογή του ΟΠΑΠ για κινητά (OPAPP), εφόσον έχεις κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό σου. Μπορείς να κατεβάσεις δωρεάν την εφαρμογή στο κινητό σου μέσω του GooglePlay (εάν έχεις κινητό με λογισμικό Android) ή μέσω iTunes (εάν έχεις κινητό με λογισμικό IOS).